Consell escollar

CONSELL ESCOLAR:

Glòria Coll Sabrafin (Cap d'estudis)

Mercè Culla Torrens (Directora)

Luis Angel Herrero Aisa (Secretari)

Professorat:

Antònia Ma Andreu Busquets

Joan Carles Alzamora Palacio

Alejandro Benito Claramunt

Lluc Coll Marí

Benet Gallostra Gornés

Ferran Jover Comas

Pares i mares:

Emilio Tobar Caballero

Maria Isabel Garcia Oliveros

 

Alumnat:

Alberto Cangas Comino

Maria Font Antón

Harpo Joan Alberola

 

Personal d'administració i serveis:

Catalina Suñer Ferrer

 

Representant de l'Ajuntament:

 Fernándo Carrillo Martinez

  

Aula Virtual


 orientació 


 biblio

Catàleg        Bloc 


gestib


  


 extraescolars


apslogo 


 

 teatre


 

paperum