Consell escollar

CONSELL ESCOLAR:

Glòria Coll Sabrafin (Cap d'estudis)

Mercè Culla Torrens (Directora)

Luis Ángel Herrero Aisa (Secretari)

Professorat:

Joan Carles Alzamora Palacio

Alejandro Benito Claramunt

Lluc Coll Marí

Milagros Dueñas Tur

Benet Gallostra Gornés

Ferran Jover Comas

Pares i mares:

Emilio Tobar Caballero (AMIPA)

María Isabel García Oliveros

Irene Martinez Delgado

Alumnat:

Maria Font Antón

Harpo Joan Alberola

Judi Al Abdah Arbash

Personal d'administració i serveis:

Catalina Suñer Ferrer

Representant de l'Ajuntament:

Apol·lònia Mora Verd

Eduteca

Eduteca


PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR


  

Aula Virtual


 orientació 


 biblio

Catàleg        Bloc 


gestib


  


 extraescolars


apslogo 


 

 teatre


 

paperum